Chuyên mục: Bệnh và chữa trị

on

1. Triệu chứng :
– Ăn lâu tiêu so với tốc độ tiêu hoá mỗi cử.
– Vẹt non rút, xù lông, bỏ ăn. – Phân sống, ỉa chảy.
– Bầu diều sình, bầu diều có dịch nước nhờn.
– Trường hợp nặng : Ói bột sau vài tiếng ( Chua, hôi ), chim rối loạn tiêu hoá nặng : chim sụt cân, mất nước.
* Nếu Vẹt bị bệnh sẽ phát triển chậm, tỉ lệ chim chết khá cao nếu ko cứu chữa kịp thời.